1.Eich Cyfrif

Os ydych yn defnyddio’n gwefan, eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod eich cyfrinair, a manylion eich cyfrif yn cael eu cadw’n gyfrinachol.
Sicrhewch bod eich manylion personol yn cael eu diweddaru’n rheolaidd, gan adael i ni wybod am unrhyw newidiadau i’r manylion a roddwyd wrth gofrestru.

2.Dychwelyd Eitemau

Gweler y dudalen berthnasol am fanylion ein polisi.

3. Argaeledd

Pan awgrymir dyddiad y caiff yr eitemau eu postio, ni ellir gwarantu’r amseroedd hyn. Fel yr ydym yn mynd trwy’r archeb, gwnawn adael i chi wybod os oes unrhyw eitem ddim ar gael. Os oes unrhyw newid prisiau yn digwydd yn ystod y cyfnod yna byddwn yn gadael i chi wybod cyn gynted ag y bo modd, gan roi’r dewis terfynol i chi os ydych eisiau parhau a’r archeb ai peidio.