Gofalu am Emwaith

Cadwch eich gemwaith oddi wrth gemegau, chwistrellau gwallt a phersawr. Argymhellwn hefyd na ddyliech adael eich gemwaith yn yr haul, neu mewn gwres mawr, yn arbennig felly cerrig-emau, gan y gall hyn newid eu lliw, neu eu goleuo.

Fel addurn y bwriedir yr holl emwaith, felly er bod ein cynnyrch wedi’i warantu yn erbyn nam yn eu gwneuthuriad, nid yw hyn yn cynnwys cam-ddefnydd. Fe’ch annogir i dynnu eich gemwaith cyn mynd i ddwr a chyn cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd a ellir ei effeithio

Caring for your jewellery

Arian

Metel sy’n cynnwys 92.5% o arian yw ‘sterling silver’. Dyma’r canran uchaf o arian a ellir ei gynnwys mewn gemwaith cyn i’r arian fynd yn rhy feddal i’w drin. Mae ein holl emwaith arian wedi’i farcio a’r stamp safonol ar gyfer arian sef 925.

Glanhau eich gemwaith

Synnwyr cyffredin yw llawer o hyn, ond rhaid cofio bod cerrig-emau yn gwneud glanhau eich gemwaith yn fwy cymhleth. Mae gemwaith arian yn naturiol yn afloywi efo amser. Byddwch angen ei bolishio’n aml efo cadach meddal, sych i osgoi afloywi parhaol. Y ffordd orau o wneud hyn yw trwy ddefnyddio un o’r cadachau arbennig sydd efo hylif arbennig ynddynt, sydd ar gael gan Tlws. Bydd hyn yn sicrhau bod eich gemwaith yn cadw ei loywder a sglein gwreiddiol.

Bydd gemwaith sy’n cynnwys cerrig-emau yn gofyn am ofal arbennig. Y ffordd orau o’u glanhau yw trwy ddefnyddio brwsh dannedd wedi’i roi mewn dwr cynnes a sebon a thrwy frwshio’n ofalus.

COFIWCH – rhowch eich colur, persawr ac unrhyw chwistrellydd gwallt arnodd yn gyntaf, eich gemwaith arnodd yn olaf.