Cludiant

Mae postio yn costio £3.50, ac anelir i chi dderbyn eich archeb o fewn 48 i 72 awr.   Os cewn yr archeb cyn 2pm, yna fe driwn ein gorau i bostio'r archeb yr un diwrnod, ond ar gyfnodau prysur, gall gymeryd yn hirach.  Cofiwch gynnwys cod post efo'r cyfeiriad er mwyn hwyluso'r archeb.

Archebion o Dramor

Mae cost postio i wledydd tramor yn amrywio yn dibynnu ar leoliad y cyfeiriad, ond fel arfer bydd yn cyrraedd o fewn pythefnos.  Eich cyfrifoldeb chi yw talu unrhyw gostau ychwanegol ynghlwm wrth yr archeb wrth iddo gyrraedd gwlad dramor.