Dychwelyd Eitemau

 

 

Cael cwsmeriaid bodlon yw ein prif flaenoriaeth. Os nad ydych yn gyfangwbl hapus efo’ch pryniad, am unrhyw reswm, yna gellir ei ddanfon yn ôl, heb ei ddefnyddio, yn ei amlen wreiddiol o fewn 14 niwrnod o’i brynu, ac fe’i newidiwn/neu roi eich arian yn ôl i chi.  

Yn anffodus, ni allwn ad-dalu’r gost pacio a phostio a'ch cyfrifoldeb chi yw talu i ddychwelyd eitemau trwy'r post gan ddefnyddio 'Recorded Delivery'.'

Os oes nam ar wneuthuriad unrhyw eitem, yna fe'i newidiwn yn syth ac fe ad-daliwn y costau postio.

 

 

 

Cyfnewid Eitem

Yn amlwg ni allwn gyfnewid unrhyw eitem sydd wedi’i gamddefnyddio mewn unrhyw ffordd.  Dilynwch y cyfarwyddiadau yn eich pecyn i ddychwelyd eitemau.

Os ydych am ddanfon unrhyw beth yn ôl at Tlws, yna byddai'n ein helpu ni'n fawr petaech yn ein ffonio ymlaen llaw er mwyn i ni allu rhoi cyfarwyddiadau penodol i chi ynglyn â phostio.

Er mwyn eglurdeb, dangosir rhai eitemau’n fwy na’r union faint -rhoddir yr union faint wrth ochr disgrifiad yr eitem, gwiriwch y meintiau cyn cwblhau eich pryniad.