Croeso Cynnes

 

 

Croeso i'n gwefan.  Mae gennym dros 14 mlynedd o brofiad o weithio efo gemwaith arian, felly gellwch fod yn siwr bod ein casgliad yn cynnwys yr emwaith ddiweddaraf o'r ansawdd orau gan gwmniau fel Fiorelli, Elements and Beginnings. - rhywbeth at ddant pawb.

Sefydlwyd Tlws yn Awst 2005, ar fferm y perchennog, Gaenor Roberts yn Llanfair Talhaiarn, ger Abergele, Gogledd Cymru, ac roeddem gennym siopau ar y stryd fawr tan 2018.  Erbyn hyn, cewch weld ein casgliad cyfan ar-lein, a chael eich gemwaith wedi'i gludo i'ch cartref, swyddfa neu gyfeiriad derbynnydd eich anrheg, wedi'i gyflwyno mewn bocs pwrpasol.

Ein Gwerthoedd

Mae Tlws yn hynod o falch i weithredu'n gwbl ddwyieithog.  Mae prif bwyslais y cwmni ar ddarparu gwasanaeth personol heb ei ail - gwefan cwbl ddwyieithog, a chyffyrddiadau personol megis gyrru anrheg yn syth i'r derbynnydd.  Methu dewis?  Rydym hefyd yn gwerthu ein tocynnau anrheg ar-lein.