Gemwaith fel anrheg

Mae pawb yn hoffi derbyn anrheg trwy’r post!

Mae pob eitem gennym yn dod yn ei focs unigryw hynod ddeniadol ei hun. Mae gan rai brandiau eu bocsys gemwaith eu hunain, ac 'rydym yn defnyddio 'rhain, ond daw pob dim arall mewn bocs deniadol piws neu las, gyda logo Tlws arno. Mae pob eitem sydd wedi'i greu gennym ni yn dod mewn bocs glas deniadol o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu, a phob dim sydd wedi'i brynu i mewn mewn bocs piws. lapio anrheg

Ond, gellir hefyd ddewis cael lapio’r eitem yn ddel, a chael neges bersonol gennych chi wedi ei roi ar gerdyn, a’i yrru’n uniongyrchol at berson o’ch dewis.

E-bostiwch eich neges, gadewch i ni wybod enw a chyfeiriad y person yr hoffech i dderbyn yr anrheg, a fe wnawn ni’r cyfan sy’n weddill. (Cost £1.50).

I fanteisio ar y gwasanaeth hwn, cliciwch Lapio Anrhegion ar ddewislen chwith y siop.

tocyn anrheg

Ond gall dewis anrheg fod yn gur pen - os nad ydych yn gallu dewis o'r casgliad eang o emwaith sydd gennym - yna beth am yrru tocyn anrheg? Mae'n ddilys am flwyddyn, a gellir ei wario ar-lein, yn y siop neu yn unrhyw un o'r digwyddiadau yr ydym yn eu mynychu drwy'r flwyddyn. Yr anrheg perffaith!!bocs tlwsFollow us on Facebook