Preifatrwydd

'Rydym wedi ymrwymo i warchod eich preifatrwydd!

Mae eich manylion personol yn ddiogel efo Tlws..

Cyfeiriadau E-bost

Gwnawn ni ddim cyfnewid, werthu na logi eich cyfeiriad e-bost nag unrhyw fanylion eraill i unrhyw gwmni arall.

Archebu

Pan yn archebu, byddwn angen cael eich enw, cyfeiriad a manylion cerdyn credyd.Ni fydd manylion eich cerdyn yn cael ei storio ar ein cyfrifiadur nag yn unlle arall.

Nochex sydd yn prosesu taliadau ar-lein i ni.

Ffurflen cyswllt

'Rydym yn cadw'r manylion yr ydych wedi'i roi ar y ffurflen cyswllt/trwy e-bost ar ein cyfrifiadur er mwyn gallu ymateb i'ch ymholiad.

Os nad ydych yn dymuno i ni wneud hynny - gadewch i ni wybod.

Cwcis

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis i gofio manylion eich enw a cyfeiriad. Mae hyn yn arbed amser eincwsmeriaid pan yn dychwelyd i'r wefan. NID YW manylion cardiau credyd yn cael eu storio. Rydym yn defnyddio Google Analytics i fonitro ymweliadau i'r wefan.Follow us on Facebook