Boddhad

Sicrwydd 100% o foddhad

Cael cwsmeriaid bodlon yw ein prif flaenoriaeth. Os nad ydych yn gyfangwbl hapus efo’ch pryniad, am unrhyw reswm, yna gellir ei ddanfon yn ôl, heb ei ddefnyddio, yn ei amlen wreiddiol o fewn 7 niwrnod o’i brynu, ac fe’i newidiwn/neu roi eich arian yn ôl i chi. Yn anffodus, ni allwn ad-dalu’r gost pacio a phostio gwreiddiol.

Os oes nam ar wneuthuriad unrhyw eitem, yna fe'i newidiwn yn syth. Ni allwn fodd bynnag gyfnewid unrhyw eitem sydd wedi’i gamddefnyddio mewn unrhyw ffordd.

Er mwyn eglurdeb, dangosir rhai eitemau’n fwy na’r union faint -rhoddir yr union faint wrth ochr disgrifiad yr eitem.

Os ydych am ddanfon unrhyw beth yn ôl at Tlws, yna byddai'n ein helpu ni'n fawr petaech yn ein ffonio ymlaen llaw er mwyn i ni allu rhoi cyfarwyddiadau penodol i chi ynglyn â phostio.Follow us on Facebook