Gwybodaeth am Bostio

Gwybodaeth am Bostio

Cost pacio a phostio yw £2.75 yr archeb. Rydym yn anelu i anfon pob archeb allan o fewn 48 -72 awr. Os ydym yn derbyn archeb cyn 2pm, yna gobeithiwn anfon yr archeb yr un diwrnod. Bydd amseroedd danfon yn cael eu hymestyn ar adegau prysur.

Nodwch, os gwelwch yn dda fod pob archeb yn cael ei anfon allan gyda dosbarthiad wedi’i gofnodi gan y Post Brenhinol, sydd angen llofnod.

Oherwydd hyn, gellir trefnu cael cyfeiriadau danfon gwahanol, fel gweithle, neu gymydog, trwy nodi hynny ar y ffurflen archeb. Ni allwn ddanfon i gyfeiriadau Blwch PO, a rhaid i bob cwsmer roi côd post ar y cyfeiriad i’w ddanfon iddo.

Archebion o Dramor

Rydym yn derbyn archebion i’w danfon i unrhyw ran o’r byd. Caiff y costau postio a pacio eu haddasu, pan yn rhoi manylion y wlad i’w danfon.

Pan yn archebu eitemau gennym, i’w danfon i wlad dramor, efallai y bydd angen talu costau trethi mewnforio, pan gyrrhaeddith y pecyn i’r wlad. Eich cyfrifoldeb chi fel prynwr fydd unrhyw gostau ychwanegol, a ni fydd Tlws yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb amdanynt.

Bydd archebion dramor yn cael eu postio trwy ddefnyddio Post Cofrestru neu Cofnodi Rhyngwladol, yn dibynnu ar y wlad y postir iddo.Follow us on Facebook