Partion

llun stondin

Mae gan Tlws dim o ferched sy'n ein cynrychioli trwy Gogledd a Chanolbarth Gymru a rhannau o Loegr.

Gyda'r nos neu yn ystod y dydd!
Yn ystod yr wythnos neu ar benwythnosau!

Gallwn

  • gynnal parti yn eich tý / unrhyw leoliad o'ch dewis
  • fod yn siaradwraig wadd yn eich grwp lleol - Merched y Wawr, Clwb Merched ayyb.
  • ddod a stondin i'ch ffair/digwyddiad.

Fel arwydd o'n diolch am y gwahoddiad, cewch 15% o'r gwerthiant i'w wario ar emwaith neu 10% o'r gwariant at elusen o'ch dewis. (yn ddibynnol ar isafswm o wariant)

Cysylltwch a'r siop am fwy o wybodaeth (01745) 827900 neu post@tlws.co.ukFollow us on Facebook