Cysylltu

Ebost   

siop

Tlws

67 Stryd y Farchnad

Abergele
LL22 7AF

Neu ffoniwch ni ar

01745 827900

Amseroedd agor y siop

9.30 - 5pm Dydd Llun- Dydd Sadwrn

Ysgrifennwch at:

Tlws 67 Stryd y Farchnad, Abergele LL22 7AF

Rhif cofrestredig TAW

879-5693-42Follow us on Facebook