Amdanom Ni

turquoise pendantMae Tlws yn gwmni cyffrous sy'n arbenigo mewn gwerthu gemwaith cyfoes, wedi'i wneud o arian,gyda cherrigemau neu gemwaith gwisg yn ogystal a gemwaith unigryw Tlws sy'n cael ei wneud efo llaw: rhywbeth at ddant pawb!!

Sefydlwyd Tlws yn Awst 2005 ar fferm y perchennog, cyn-athrawes - Gaenor Roberts, yn Llanfair Talhaiarn ger Abergele, Gogledd Cymru. Erbyn hyn mae gan Tlws siop yn Abergele yn ogystal â pharhau i werthu trwy’r wefan, catalog, trwy gynnal stondinau mewn sioeau ac Eisteddfodau Cenedlaethol a thrwy gynnal nosweithiau gwerthu gemwaith.

Mae tîm ohonom yn cynnal y nosweithiau ar hyd a lled Gogledd Cymru a gogledd Lloegr.

Rhan o apêl Tlws yw’r amrywiaeth o emwaith yn y casgliad. Yn y casgliad ceir gwaith gan wahanol ddylunwyr lleol o Gymru a Phrydain, fel cwmni Kate Hamilton-Hunter o Abergele, a Carrie Elspeth o dde Cymru ochr yn ochr â gemwaith o wledydd eraill.

Mae’r cwmni yn gweithredu’n hollol ddwyieithog. Prif bwyslais y cwmni ydi rhoi gwasanaeth heb ei ail – manylion personol fel gwasanaeth lapio, tocynnau anrheg â’r cynnig i gynnwys neges bersonol ar gerdyn anrheg.

Fel y soniwyd, mae Tlws hefyd erbyn hyn yn creu gemwaith - fe welwch y cyfresi - Tlysau, Sglein ac Ecotlws ar ein gwefan.

Mae Tlysau yn gyfres o emwaith wedi'i creu yn defnyddio deunyddiau fel pren, cregyn neu gerrigemau.

Sglein- cyfres o emwaith cyfoes wei'u gwneud o wydr, wedi'u torri â llaw ac wedi'u toddi mewn odyn.

Ecotlws - Gemwaith ecogyfeillgar wedi'i wneud o wydr a deunyddiau eraill wedi eu hailgylchu. pa ddefnydd gwell i hen ffenestri, boteli gwin ac ati?!

Gallwn hyd yn oed greu gemwaith unigryw ar eich cyfer, at briodas, unrhyw achlysur arbennig, neu greu anrheg arbennig ac unigryw. Cysylltwch â ni am fwy o fanylion.

Siopa yn Tlws

Os hoffech alw heibio ein siop yn Abergele, yna bydd  Gaenor, Joyce, Ceri neu Lois yn fwy na pharod i'ch helpu. Gallwch weld gemwaith Tlws ar werth hefyd yn y lleoedd canlynol:

  • Oriel Mon, Llangefni
  • Siop T-hwnt Caerfyrddin
  • Nant Gwrtheyrn
  • Siop Bys a Bawd Llanrwst
  • Canolfan Twristiaeth Betws y Coed


Follow us on Facebook